LLIBRES DE FOTOGRAFIA

S'acosta Sant Jordi, si ets aficionat a la fotografia i has pensat a comprar-te un llibre per millorar en la teva afició o has de comprar algun llibre per algú que sigui aficionat a la fotografia, et proposem uns quants títols, per si et poden ajudar en la tria.

                                                          

LEA ESTE LIBRO SI DESEA TOMAR BUENAS FOTOGRAFÍAS

Henry Carroll
Blume
128 págs
12,00 €

Aquest llibre és una bona introducció al món de la fotografia. Explica de manera senzilla les nocions tècniques bàsiques i ens inicia d'una manera planera en el llenguatge visual. Per fer-ho  analitza 50 fotografies de grans fotògrafs que ens guien en el nostre aprenentatge.

Per a més informació cliqueu aquí.

 

FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAFÍA

Tom Ang (revisión y actualización Vincent Burgeon)
Blume
352 págs
29,90 €

Tom Ang és un reconegut fotògraf i en aquest llibre ens presenta un complet manual que cobreix els  aspectes més fonamentals de la fotografia. Abasta tot el procés des de la presa de la imatge fins a  la còpia en paper. Tot i que especialment es dedica a tècniques digitals, no oblida dedicar alguns  apartats a la fotografia analògica.
De fàcil lectura, la seva distribució per temes permet llegir-lo tot seguit o consultar un tema  concret.

Per a més informació cliqueu aquí.

 

COMPONGA, AJUSTE Y DISPARE

Anne-Laure Jacquart
Omega
168 págs
30,00 €

El llibre és un curs per aquelles persones que volen aprendre fotografia posant l'accent en la part  artística i dedicant a la tècnica els coneixements mínims bàsics per obtenir les fotografies.
També potser molt interessant per aquells que volen millora la composició de les seves fotografies,  ja que gran part de l'obra està dedicada aquest tema.
Escrit d'una manera senzilla i entenedora, conte nombrosos exemples i exercicis pràctics, que ens  facilitant el nostre aprenentatge.


Per a més informació cliqueu aquí.

 

EL OJO DEL FOTÓGRAFO

Michael Freeman
Blume
192 págs
24,90 €

Com aconseguir una bona composició fotogràfica és el que ens ensenya aquest llibre, que descriu  tots els elements que cal tenir en compte, enquadrament, contrast, llum, color, equilibri, línia,  perspectiva, etc. a l'hora d'obtenir una bona fotografia.
És adequat per a qui tingui uns coneixements bàsics de fotografia i vulgui millorar les seves  fotografies.

Per a més informació cliqueu aquí.

 

FOTOGRAFÍA DE ALTA CALIDAD-Los fundamentos de la fotografía

José María Mellado
528 pags
Anaya Multimedia (photo-club)
55,95 €

Aquest llibre, escrit de manera didàctica i entenedora, el podem considerar un curs de fotografia  que descriu el "método Mellado". Gran part del "método" està orientat al processat i tractament de  la imatge, tot i no ser un manual complet de Photoshop dedica gaire bé la meitat dels capítols a  aquesta qüestió. El "método" s'ha anat adaptant a les successives versions de Photoshop per  ensenyar com obtenir fotografies amb la màxima qualitat.


Per a més informació cliqueu aquí o aquí.

 

REDESCUBRE LA FOTOGRAFÍA
50 consejos prácticos para aprender nuevas técnicas y trucos

Demetrius Fordham
Gustavo Gili
128 págs
16,90 €

El llibre ens proposa una sèrie de consells, exercicis pràctics i reptes divertits, per allunyar-se  de la rutina fotogràfica i estimular la creativitat. Les propostes són diverses i estan destinades  a fer aflorar la nostra inspiració i així redescobrir el món amb una nova mirada personal.
El llibre és adient per persones que tenen la sensació de fer sempre el mateix tipus de fotografies  convencionals i avorrides i volen experimentar noves motivacions i experiències.

Per a més informació cliqueu aquí.

 

SIN MIEDO AL FLASH

José Antonio Fernández
256 pags
JDEJ Editores (FotoRuta)
24,90 €

El llibre és una completa guia didàctica i amena de l'ús del flaix, des dels conceptes més bàsics  fins a les tècniques més avançades. Ple de fotografies, diagrames i esquemes que fan més  entenedores les explicacions.
Recomanable per a tots aquells que volen perdre la por al flaix i treure el màxim rendiment del seu  flaix de mà.

Per a més informació cliqueu aquí.