PERMÍS TRÍPODE

Per fer fotografies amb trípode a la ciutat de Barcelona cal un permís, el podeu obtenir fàcilment omplint un formulari a través de la web de l'Ajuntament. A continuació trobareu l'enllaç a la pàgina corresponent

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbsolllicfilm/T102/init/ca/default.html?